YouTube Plugin v3.0.1 – Thư viện YouTube trên WordPress

Chuẩn bị trang web của bạn để hiển thị video YouTube theo cách tốt nhất. Yottie là một plugin WordPress mạnh mẽ cho YouTube, trang web của bạn xứng đáng. Nó cho phép chọn các kênh mong muốn và thậm chí cả các video duy nhất để tạo danh sách phát của riêng bạn ngay trên trang web của bạn.

Tải xuống 100 thông số có thể điều chỉnh, 4 bảng màu và 16 ngôn ngữ hỗ trợ. Tóm lại, bạn sẽ nhận được rất nhiều thứ để tùy chỉnh. Thư viện video trên YouTube WordPress của chúng tôi hoàn toàn đáp ứng để bạn có thể bao quát đối tượng rộng với mọi loại thiết bị duyệt web.

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để tải về

You Might Also Like

Trả lời