[PHP Script] Kịch bản biểu mẫu liên hệ PHP dễ dàng

biểu mẫu liên hệ

Xem tất cả 1 kết quả

  • [PHP Script] Kịch bản biểu mẫu liên hệ PHP dễ dàng

    $2.00

    Mẫu biểu mẫu liên hệ PHP dễ dàng có thể định cấu hình biểu mẫu liên hệ cho trang web của bạn với tệp đính kèm hoặc tệp tải lên, hệ thống captcha, hỗ trợ SMTP để gửi thư và xác thực dữ liệu. Tập lệnh này là trình tạo biểu mẫu liên hệ cơ bản không có giao diện người dùng.

    Quick View
RSS
Facebook
Google+
https://theme4v.com/tu-khoa/bieu-mau-lien-he">
Twitter
LinkedIn
X