WP User Frontend Pro v3.4.5 - Thành viên WordPress và plugin đăng bài

themeshare

Well-known member
Credits
3,155

WP User Frontend Pro là plugin WordPress tốt nhất để tạo biểu mẫu thêm bài đăng và người dùng chỉnh sửa hồ sơ của họ mà không cần phải vào khu vực quản trị blog của bạn. Người dùng có thể tạo

Xem thêm:

Download:
 
Top