WebViewGold for iOS v5.2 – WebView URL / HTML sang ứng dụng iOS + Đẩy, Xử lý URL, API và nhiều hơn nữa!

uploader

Member

Tạo ứng dụng của riêng bạn cho iPhone, iPod và iPad chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Sử dụng trang web trên điện thoại di động của bạn làm cơ sở và gói Xcode này kết hợp URL của bạn (hoặc HTML cục bộ) thành một ứng dụng iOS thực, nguyên gốc! Không còn mã hóa, không cần thêm plugin. Nó chỉ hoạt động.

Demo: https://codecanyon.net/item/ios-webviewgold-urlhtml-to-ios-app-push-messages/10202150

Download:
 
Top