WebViewGold for Android v2.4 – WebView URL / HTML sang ứng dụng Android + Đẩy, Xử lý URL, và nhiều hơn nữa! API

uploader

Member

Tạo ứng dụng của riêng bạn cho Android chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Sử dụng trang web trên điện thoại di động của bạn làm cơ sở và gói Android Studio này kết hợp URL của bạn (hoặc HTML cục bộ) thành một ứng dụng Android gốc, thực sự! Không còn mã hóa, không cần thêm plugin. Nó chỉ hoạt động.

Demo: https://codecanyon.net/item/android-webviewgold-urlhtml-to-android-app-push-url-handling-apis-much-more/19487619

Download:
 
Top