Pixie v2.1.3 - Biên tập hình ảnh

uploader

Member

Pixie là một ứng dụng chỉnh sửa & xử lý ảnh. Nó là hoàn hảo để tích hợp vào các dự án khác hoặc sử dụng cá nhân và khác. Không giống như các sản phẩm tương tự khác, nó được xây dựng với html5 và javascript và các công nghệ không lỗi thời như flash. Điều này làm cho Pixie trở thành bằng chứng trong tương lai, cho phép hiệu năng tốt hơn nhiều và khả năng tương thích giữa nhiều thiết bị.

Demo: http://codecanyon.net/item/pixie-image-editor/10721475

Download:
 
Top