PicVote - Một ứng dụng ra quyết định xã hội

uploader

Member

Nhận ý kiến nhanh với PicVote, dễ dàng tạo các cuộc thăm dò, nhận phiếu bầu và so sánh bất cứ điều gì bạn thích! Mỗi lần bạn mở PicVote, bạn sẽ thấy các cuộc thăm dò mới nhất để bạn bỏ phiếu và đưa ra ý kiến: Tôi nên mặc gì? Ai sẽ thắng? Tôi nên đi đâu vào kỳ nghỉ? Tạo một cuộc thăm dò để giúp bạn đưa ra quyết định hoặc chỉ để cho vui. Bạn có thể chọn người theo dõi và giúp đỡ người khác! Tìm những người thích những thứ tương tự với bạn và theo dõi họ, đưa ra ý kiến của bạn và chọn chủ đề yêu thích của bạn.

Demo: https://codecanyon.net/item/picvote-a-social-decision-making-app/22395037

Download:
 
Top