Mô-đun INS Shopping Slider v3.2.2

themeshare

Well-known member
Credits
749

Biến tài khoản Instagram của bạn thành một cửa hàng trực tuyến! Hỗ trợ cho API Instagram mới. Mô-đun nguồn cấp dữ liệu Instagram của PrestaShop giúp tích hợp Instagram trong PrestaShop chỉ trong 1 lần NHẤP! Thông tin: https

Xem thêm:

Download:
 
Top