IMReport (OC 3) - Báo cáo nâng cao về bán hàng và đơn đặt hàng

themeshare

Well-known member
Credits
749

OpenCart cung cấp phân tích, nhưng nó được triển khai ở dạng cơ bản đến mức sẽ không đủ ngay cả đối với một cửa hàng nhỏ. Tuy nhiên, đối với nhiều câu hỏi, bạn có thể tìm thấy giải pháp bằng cách sử dụng

Download:
 
Top