iAnalytics v3.3.2 - mô-đun phân tích cho OpenCart

themeshare

Well-known member
Credits
656

iAnalytics là một hệ thống phân tích mới và được phát minh lại cho OpenCart. Điều này cho phép bạn xem tỷ lệ chuyển đổi, thường xuyên được thêm vào các mặt hàng trong giỏ hàng, danh sách mong muốn,

Download:
 
Top