Hệ thống quản lý phòng khám bác sĩ v1.1

admin

Administrator
Thành viên BQT

Giải pháp tối ưu cho mọi loại hình: Trung tâm chẩn đoán Bác sĩ Phòng khám Bệnh viện Đa khoa Phòng khám Nha khoa, vv Phòng khám nha khoa.
Cách sử dụng phần mềm (hướng dẫn bắt đầu nhanh cho bác sĩ)
Cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn bên trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển
Đăng nhập vào ứng dụng bằng thông tin bác sĩ mặc định. Email mặc định: [email protected] Mật khẩu mặc định: 1234
Đi đến buồng menu và đã có một buồng được bao gồm theo mặc định có thể là buồng chính của bạn, bạn cũng có thể thêm nhiều buồng. Nhấp vào nút quản lý.
Đặt lịch trình của bạn cho buồng cụ thể
Chuyển đến cài đặt và thay đổi thông tin đăng nhập với thông tin cụ thể của bạn
Chuyển đến menu cuộc hẹn để thêm các cuộc hẹn mới và bạn cũng có thể thấy
các cuộc hẹn trong lịch, bạn có thể nhấp vào bất kỳ ngày nào hoặc bất kỳ sự kiện nào để đưa danh sách cuộc hẹn cho ngày đó vào phần bên phải của trang này
Từ danh sách cuộc hẹn, bạn có thể đến hồ sơ bệnh nhân hoặc đơn thuốc cho bệnh nhân cho cuộc hẹn này trực tiếp
Từ menu theo toa, bạn có thể tạo một cái mới cho cái mới
Bệnh nhân hoặc cho bệnh nhân trước đó, đơn thuốc bạn tạo từ đây không được đính kèm với bất kỳ cuộc hẹn nào
Từ menu bệnh nhân, bạn có thể xem tất cả bệnh nhân của mình dưới dạng danh sách và cũng có thể quản lý hồ sơ của họ
Từ menu thanh toán, bạn có thể tạo hóa đơn mới cho bệnh nhân mà bạn có thể in sau này và cung cấp cho bệnh nhân
Từ cài đặt, bạn có thể thay đổi thông tin đăng nhập và logo
Từ trên cùng bên phải của mỗi trang nơi tên của bạn được hiển thị, một lần nhấp vào nó sẽ mang lại hai menu con có tên là hồ sơ và đăng xuất.
Từ hồ sơ, bạn có thể thay đổi thông tin đăng nhập và cũng có thể thay đổi mật khẩu của bạn.

Demo: https://codecanyon.net/item/doctor-chamber-management-system/21061156
Download:
 
Top