Front-End Product Editor v1.0.6

themeshare

Well-known member
Credits
729

Trình chỉnh sửa sản phẩm trực quan tốt nhất và hoàn hảo cho PrestaShop. Với mô-đun này, bạn có thể dễ dàng thay đổi dữ liệu sản phẩm trực tiếp trên trang sản phẩm hoặc trang danh mục mà không cần

Xem thêm:

Download:
 
Top