Fritz - Mẫu email đa năng đáp ứng

uploader

Member

Fritz là một mẫu email Responsive được thiết kế cho hoạt động Đa năng. Mẫu email này hoàn toàn có thể chỉnh sửa với Trình tạo trực tuyến như StampReady, MailChimp, CampaignMonitro, v.v. Hãy thoải mái thay đổi bất kỳ bố cục, hình ảnh, yếu tố, nền và màu sắc nào làm đẹp Email của bạn. Các tệp và HTML tương thích của StampReady, MailChimp, CampaignMonitor với CSS Inline được bao gồm.

Demo: https://themeforest.net/item/fritz-responsive-multipurpose-email-template/23324796

Download:
 
Top