eTrade - Sàn giao dịch trực tuyến

uploader

Member

eTrade là một sàn giao dịch trực tuyến. Nền tảng giao dịch hoàn toàn đáp ứng và năng động của nó được thực hiện với khung công tác Laravel. Bây giờ thật dễ dàng để tạo nền tảng giao dịch của riêng bạn. Nó chỉ là một vấn đề của năm phút để bắt đầu trang web giao dịch của riêng bạn. Chúc bạn giao dịch vui vẻ.

Demo: https://codecanyon.net/item/etrade-online-trading-platform/20942833

Download:
 
Top