DingPost v1.3.4 -Giải pháp tự động xã hội, tự động lên lịch và tiếp thị

uploader

Member

DingPost là tập lệnh PHP tiếp thị truyền thông xã hội dựa trên web chạy trên máy chủ của riêng bạn, cả máy chủ chia sẻ hoặc VPS / máy chủ để xây dựng nền tảng phương tiện truyền thông xã hội kinh doanh trực tuyến để giúp khách hàng của bạn xuất bản bài đăng tự động, lên lịch đăng lên Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Instagram và nhiều hơn nữa.

Demo: https://codecanyon.net/item/dingpost-auto-social-posting-marketing-solutions/22294302

Download:
 
Top