Code Minifier - Nén tệp CSS JS & HTML

uploader

Member

Code Minifier là một tập lệnh php siêu nhanh và nhẹ, thu nhỏ và nén mã CSS, javascript và HTML để tăng tốc độ tải trang web. Nó tự động phát hiện và xóa các tập lệnh CSS cũ hơn mà các trang web hiện đại không sử dụng để hiển thị các trang web của bạn. Nó cũng thu nhỏ các quy tắc CSS lớn không cần thiết thành mã nhỏ hơn nhiều. Phong cách và bố cục thực tế của một trang web sẽ không bị ảnh hưởng khi sử dụng máy nén này. Bạn có thể chọn từ 4 cấp độ nén, tùy thuộc vào mức độ rõ ràng mà bạn muốn mã nén so với mức độ nén.

Demo: https://codecanyon.net/item/code-minifier-compress-css-js-html-files/20054247

Download:
 
Top