Android Live TV với thiết kế vật liệu

uploader

Member

Ứng dụng Android Live Tv là ứng dụng hiển thị truyền hình trực tiếp trên thiết bị Android. Xem các kênh TV yêu thích của bạn Sống trong điện thoại di động của bạn với ứng dụng Android này trên thiết bị Android của bạn. hỗ trợ hầu hết tất cả các định dạng. Ứng dụng được tối ưu hóa đặc biệt để cực kỳ dễ cấu hình và cung cấp tài liệu chi tiết.

Demo: https://codecanyon.net/item/android-live-tv-with-material-design/7506537

Download:
 
Top