Acelle Email Marketing Web Application v3.0.20 - vô hiệu

uploader

Member

Acelle Mail là một ứng dụng Email Marketing Web tự lưu trữ, mã nguồn mở, đầy đủ tính năng và dễ sử dụng được viết bằng PHP / Laravel 5 cho phép bạn gửi email tiếp thị số lượng lớn thông qua máy chủ của riêng bạn hoặc thông qua các nhà cung cấp dịch vụ email (SMTP) khác.

Demo: https://codecanyon.net/item/acelle-email-marketing-web-application/17796082

Download:
 
Top