Accalia v1.2.0 - Chủ đề phòng khám da liễu WordPress

uploader

Member

Accalia - chủ đề WordPress mạnh mẽ và đáp ứng tuyệt vời. Nó sẽ phù hợp với các dự án trong lĩnh vực hopistal, phòng khám da liễu, phòng khám, xe cứu thương, chăm sóc điều dưỡng, tổ chức y tế. Ngoài ra, nó hoạt động cho các cửa hàng thiết bị y tế, trung tâm tế bần y tế, bệnh xá, nhà nghỉ dưỡng hoặc thậm chí sanatoriom.

Demo: https://themeforest.net/item/accalia-dermatology-clinic-wordpress-theme/21235298

Download:
 
Top