Nice Admin – Bootstrap admin HTML template

Nice Admin là một mẫu quản trị mạnh mẽ dựa trên khung công tác Bootstrap. Nó cung cấp một thiết kế sạch sẽ và trực quan tập trung vào trải nghiệm người dùng. Các plugin tùy chỉnh được bao gồm đã được tùy chỉnh cẩn thận để phù hợp với giao diện tổng thể của chủ đề, làm việc liên tục trên các trình duyệt, máy tính bảng và điện thoại.

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để tải về

You Might Also Like

Trả lời