Lịch sự kiện Pro

Lịch của chúng tôi. Cách của bạn.
Sự kiện Lịch PRO đi kèm với một lựa chọn quan điểm được thiết kế tốt. Bạn kiểm soát chế độ xem bạn chia sẻ với người dùng của mình trên giao diện người dùng.

CORE PRO
Xem theo tháng Có
Chế độ xem danh sách Có Có
Xem theo ngày Có Có
Nội dung đã lưu Có
Tìm kiếm từ khóa Có
AJAX Có
Xuất khẩu iCal & Gcal Có Có
Widget danh sách sự kiện Có

Quyền truy cập hỗ trợ cao cấp Không
Sự kiện định kỳ Không
Xem theo tuần Không Có
Xem ảnh Không Có
Xem bản đồ Không Có
Tìm kiếm địa điểm Không Có
Địa điểm & tổ chức View No Yes
Tiện ích nâng cao Không Có
Shortcodes Không Có
Các trường bổ sung No

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để tải về

You Might Also Like

Trả lời